Back To Top

กิจกรรม

กิจกรรมของมูลนิธิ

มอบรถพยาบาล และถุงยังชีพ 03/09/2566

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566 คุณธนาตรัยฉัตร คุณกาลย์กัลยา ภูโชคอนันต์ ประธานกรรมการบริษัทอมาโด้ พร้อมครอบครัว คุณสุน...

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ ( องค์กรสาธารณประโยชน์ ) ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากจน และผู้ด้อย...

โครงการ "ในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์"

ภาพการลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลเพื่อองค์กรฯ พร้อมคณะครูบาอาจารย์ มอบโอกาสทางการศึกษาตามวัตถุประสงค์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ...

ทำบุญครบรอบ10 ปี

ทำบุญครบรอบ10 ปี...

แต้มสี เติมฝัน ปันสุข ประกวดวาดภาพในหัวข้อ โคก หนอง นา โมเดล

แต้มสี เติมฝัน ปันสุข ประกวดวาดภาพในหัวข้อ โคก หนอง นา โมเดล...

โคก หนอง นา โมเดล ระดับประถมศึกษา

ประกาศผลการเเข่งขันการประกวดทักษะวิชาการ การเเข่งขันภาพวาด ในหัวข้อ "โคก หนอง นา โมเดล" ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ...