Back To Top

กิจกรรม

<< ข่าวสารและกิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ ( องค์กรสาธารณประโยชน์ )
ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (มอบเครื่องกันหนาว)
โดยมีการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566"
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566