Back To Top

กิจกรรม

<< ข่าวสารและกิจกรรม

มอบรถพยาบาล และถุงยังชีพ 03/09/2566

????เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566????

คุณธนาตรัยฉัตร คุณกาลย์กัลยา ภูโชคอนันต์ ประธานกรรมการบริษัทอมาโด้ พร้อมครอบครัว????‍????‍????‍????

คุณสุนิดา วาจาสิทธิ์????

มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ โดยพระครูปลัดคุณวัฒน์ ประธานมูลนิธิพระครูบาน้อยเขมปัญโญ

และ สมาคมศิษย์วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

ได้มอบรถพยาบาล???? ให้กับมูลนิธิสว่างสำเร็จเชียงใหม่ เพื่อใช้ในงานสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ประสบภัย????

เเละมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนในตำบลสันปูเลยทั้ง 15 หมู่บ้าน จำนวน 300 ชุด????????