Back To Top

ข่าวสาร

<< ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการ “ครูบาอาสาปันสุข” เสริมสร้างกำลังใจ สู้ภัยโควิด

ร่วมรับบริจาค และ เป็นสื่อกลางในการจัดชื้อ ข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภค - บริโภค แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และมอบแก่ประชาชนในการบรรเทาทุกข์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19